Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego produktu leczniczego w postaci tabletki ODT zawierającej substancję przeciwpsychotyczną II generacji

Tytuł projektu „Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego produktu leczniczego w postaci tabletki ODT zawierającej substancję przeciwpsychotyczną II generacji”
Celem projektu

jest opracowanie, a następnie wdrożenie na rynek polski i wybrane rynki europejskie leku zawierającego znaną substancję czynną w innowacyjnej formie tabletki ODT (ulegającej rozpadowi w jamie ustnej) w 5 mocach (jak dotąd na rynku europejskim dostępne są tylko 3 moce produktu). Produkt ten będzie dedykowany głównie dla osób cierpiących na schizofrenię, zarówno dorosłych jak i młodzieży (>13 roku życia).

Program wsparcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 1.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 13 797 277,95 zł
Wartość dofinansowania 8 440 926,01 zł
Okres realizacji projektu 2020.01.02-2023.12.31