Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu

Tytuł projektu „Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu”
Celem projektu jest opracowanie kandydatów na lek innowacyjny dedykowany do terapii zaburzeń psychotycznych w otępieniu, szczególnie typu alzheimerowskiego. Zasadniczą funkcjonalnością rezultatu projektu będzie aktywność farmakologiczna nowego kandydata na lek, przewyższająca pod względem skuteczności i/lub bezpieczeństwa terapie konkurencyjne.
Efektem projektu będzie opracowany kandydat na lek do terapii zaburzeń psychotycznych w otępieniu, szczególnie typu alzheimerowskiego, będący nową cząsteczką chemiczną o profilu skuteczności i bezpieczeństwa zweryfikowanym w próbach klinicznych.
Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 55 502 648,21 zł
Wartość dofinansowania 25 796 383,65 zł
Okres realizacji projektu 01.06.2017-31.12.2023