Opracowanie innowacyjnego leku urologicznego z Furazydyną, będącego odpowiedzią na rosnącą lekooporność drobnoustrojów powodujących zakażenia układu moczowego

Tytuł projektu „Opracowanie innowacyjnego leku urologicznego z Furazydyną, będącego odpowiedzią na rosnącą lekooporność drobnoustrojów powodujących zakażenia układu moczowego”
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej postaci Furazydyny o modyfikowanym uwalnianiu (MR), stosowanej w terapii ostrego i nawracającego zakażenia układu moczowego.
Efektem projektu będzie lek o modyfikowanym, przedłużonym uwalnianiu, który zapewni pacjentom skuteczną, bezpieczną i wygodną terapię ZUM – zmodyfikowany profil uwalniania pozwoli na przyjmowanie 1 tabletki leku dziennie.
Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Nazwa beneficjent Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Wartość projektu 18 788 507,84 zł.
Wartość dofinansowania 7 861 187,23 zł
Okres realizacji projektu 01.06.2016-31.01.2022