Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy

Tytuł projektu „Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy”
Celem projektu jest wykonanie prac B+R zmierzających do opracowania kompozycji leku z furazydyną i substancją przeciwgrzybiczą o pożądanym profilu wchłaniania leku, skuteczności i bezpieczeństwie jego stosowania.
Efektem projektu będzie lek złożony zawierający furazydynę i substancję przeciwgrzybiczą o innowacyjnym wskazaniu terapeutycznym: waginoza bakteryjna i mieszana.
Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 47 398 949,60 zł
Wartość dofinansowania 21 721 780,59 zł
Okres realizacji projektu 01.12.2017-31.12.2023