Opracowanie i wdrożenie unikatowej kompozycji, zawierającej dwie substancje o działaniu synergistycznym, stosowanej w terapii cukrzycy typu 2

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie unikatowej kompozycji, zawierającej dwie substancje o działaniu synergistycznym, stosowanej w terapii cukrzycy typu 2”
Celem projektu jest rozwój i komercjalizacja preparatu złożonego, łączącego dwie znane substancje lecznicze stosowane w terapii cukrzycy typu 2 o różnym mechanizmie działania farmakologicznego oraz różnym sposobie uwalniania substancji czynnych.
Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Nazwa beneficjent Adamed Pharma S.A.
Wartość projektu

4 546 290,44 zł

Wartość dofinansowania

1 983 810,21 zł

Okres realizacji projektu 2021.04.01 – 2023.12.31