Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego SPC hybrydowego w terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii – dwóch najistotniejszych, modyfikowalnych farmakologicznie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego SPC hybrydowego w terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii – dwóch najistotniejszych, modyfikowalnych farmakologicznie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”
Celem projektu

Celem Projektu jest opracowanie nowego na skalę europejską leku kardiologicznego w postaci kapsułki zawierającej połączenie 3 substancji czynnych – 2 leków hipotensyjnych (ACE-I i antagonista wapnia, będących kombinacją pierwszego wyboru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym) połączonych z najsilniejszą statyną.

Efekty projektu

W wyniku wdrożenia na rynek produktu złożonego pacjenci otrzymają lek o zweryfikowanej skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa, zapewniający jednoczesną poprawę czynników ryzyka sercowo - naczyniowego: nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa beneficjent Adamed Pharma S.A.
Wartość projektu

9 227 098,09 zł

Wartość dofinansowania

4 255 672,01 zł

Okres realizacji projektu

2021.03.01 – 2023.12.31