Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego leku złożonego w terapii nadciśnienia tętniczego

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego leku złożonego w terapii nadciśnienia tętniczego”
Celem projektu

jest opracowanie i wdrożenie preparatu złożonego, łączącego inhibitor układu renina-angiotensyna oraz diuretyktiazydopodobny o różnym sposobie uwalniania substancji czynnych.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Nazwa beneficjent Adamed Pharma S.A.
Wartość projektu

8 634 523,00 zł

Wartość dofinansowania

3 617 949,53 zł

Okres realizacji projektu

2020.08.24 – 2023.12.31