Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka”
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie leku złożonego łączącego substancje aktywne zaliczane do grupy statyn i sartanów, który obecnie nie ma swojego odpowiednika na rynku europejskim. Lek ten będzie odpowiedzią na problemy pacjentów związane z leczeniem kardiologicznych schorzeń współistniejących i towarzyszących im ryzyk sercowo-naczyniowych.
Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Nazwa beneficjent Adamed Pharma S.A.
Wartość projektu 6 414 406,16 zł
Wartość dofinansowania 3 160 800,61 zł
Okres realizacji projektu 01.07.2018-31.12.2023