Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie leku nowej generacji w postaci łatwo aplikowalnego roztworu doustnego, stosowanego przy zwalczaniu nałogu nikotynowego”
Celem projektu

jest rozwój i wprowadzenie na rynek produktu leczniczego dla osób chcących skutecznie wyleczyć się z uzależnienia od nikotyny, zawierającego znaną substancję czynną w niespotykanej dotąd na świecie postaci – roztworu doustnego.

Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.2:Sektorowe programy B+R
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 7 042 258,32 zł
Wartość dofinansowania 3 600 629,64 zł
Okres realizacji projektu 2018.10.01-2023.09.30