Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn

Tytuł projektu „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn”
Celem projektu

jest rozwój, a następnie wdrożenie na rynek polski i wybrane rynki europejskie produktu leczniczego dedykowanego osobom cierpiącym na łysienie androgenowe. Produkt ze znaną substancją czynną zostanie opracowany w niedostępnej dla polskich pacjentów postaci pianki na skórę głowy. 

Program wsparcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 1.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 2 925 611,00 zł
Wartość dofinansowania 1 768 799,65 zł
Okres realizacji projektu 2019.06.01-2023.04.30