LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych

Tytuł projektu „LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych”
Celem projektu

jest opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego LabGears pozwalającego na gromadzenie, współdzielenie, zarządzanie i analizę danych naukowych oraz badawczo-rozwojowych, który nie ma swojego odpowiednika na rynku światowym.

Program wsparcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 1.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 3 837 050,75 zł
Wartość dofinansowania 1 534 820,30 zł
Okres realizacji projektu 2020.01.01-2022.07.31