Doustny, innowacyjny lek na otyłość i cukrzycę typu 2

Tytuł projektu „Doustny, innowacyjny lek na otyłość i cukrzycę typu 2”
Celem projektu

jest opracowanie nowatorskiego leku łączącego wygodną doustną formę podania z trójagonistycznym mechanizmem działania umożliwiającym pełne wykorzystanie efektu inkretynowego w terapii pacjentów z otyłością i jej powikłaniami, głównie cukrzycą typu 2.

Program wsparcia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Nazwa beneficjent Adamed Sp. z o.o.
Wartość projektu 30 838 804,46 zł
Wartość dofinansowania 19 152 038,67 zł
Okres realizacji projektu 2020.06.01-2023.06.30