Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases

Tytuł projektu „Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases”
Celem projektu

jest opracowanie innowacyjnej szczepionki opartej na technologii mRNA/VLP przeciw jednemu z trzech odzwierzęcych patogenów wirusowych (koronawirus SARS-CoV-2, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, ang. Tick-Borne Encephalitis Virus,TBEV oraz wirus zachodniego nilu, ang. West Nile virus, WNV) mających ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi na całym świecie.

Droga rozwoju nowego kandydata na szczepionkę, od projektowania sekwencji mRNA kodującej antygen, przez produkcję kandydata na szczepionkę i ewaluację przedkliniczną, po fazę I badania klinicznego, realizowana będzie w 10 zadaniach. Obejmują one etap badawczy rozwoju mRNA/VLP oraz etap rozwoju procesu produkcji i analityki w skali laboratoryjnej i pilotażowej.

Efektem projektu będzie opracowanie nowatorskiej szczepionki opartej na technologii, która łączy zalety zarówno mRNA jak i VLP: wysoka skuteczność, długotrwała odporność, korzystny schemat dawkowania, możliwość przechowywania w dogodnych warunkach oraz bezpieczeństwo zarówno wśród populacji dorosłej jak i pediatrycznej.
Program wsparcia Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, w Konkursie: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA
Nazwa beneficjent

Konsorcjum w składzie:

- Adamed Pharma S.A. (Lider Projektu)

- Uniwersytet Gdański

- Instytut Biotechnologii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Wartość projektu 87 517 519,25 zł
Wartość dofinansowania 58 494 498,19 zł
Okres realizacji projektu 29.10.2021-28.10.2027