Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym

Tytuł projektu

Badanie kliniczne pierwszej fazy (Ia/Ib) fuzyjnego białka o dualnym mechanizmie przeciwnowotworowym (nr umowy 2022/ABM/05/000006-00)

Celem projektu

jest rozwój kliniczny innowacyjnej terapii celowanej we wskazaniach onkologicznych. Badany kandydat na produkt leczniczy to białko fuzyjne o dualnym działaniu przeciwnowotworowym.

Efektem projektu

będzie wypracowanie danych pozwalających na ubiegania się o przeprowadzenie fazy II badania klinicznego w określonej dawce, schemacie podania oraz na grupie pacjentów zdefiniowanej na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych i charakterystyki farmakodynamicznej badanego produktu leczniczego.

Program wsparcia

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, w Konkursie na Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Nazwa beneficjent

Adamed Pharma S.A.

Wartość projektu

47 385 032,55  zł

Wartość dofinansowania

25 288 230,15 zł zł

Okres realizacji projektu Od 2022-11-30 do 2028-11-29