Obszar Produkcji Pilotażowej R&D

Obszar Produkcji Pilotażowej R&D w Pabianicach

Uroczyste otwarcie Obszaru Produkcji Pilotażowej R&D (Pilot Plant) nastąpiło 18 kwietnia 2018 r. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wsparcie przyznane przez Ministerstwo Rozwoju pozwoliło na wdrożenie wysoce innowacyjnych technologii takich, jak ekstruzja na gorąco (HME), tabletkowanie dwuwarstwowe oraz granulacja fluidalna.

W nowym Obszarze możliwe jest wytwarzanie serii optymalizacyjnych, rejestracyjnych serii pilotażowych, także tych przeznaczonych do badań klinicznych, w tym badań biorównoważności. Otwarcie nowego wyspecjalizowanego Obszaru umożliwia jeszcze skuteczniejsze prowadzenie prac badawczych poprzez identyfikację, optymalizację i walidację krytycznych parametrów wytwarzania już na etapie prac rozwojowych.

Obszar Produkcji Pilotażowej R&D dysponuje nowoczesnymi technologiami, co umożliwia wytwarzanie produktów z wartością dodaną oraz pozwala na rozwijanie innowacyjnych form leków, dzięki czemu pacjenci otrzymają wysokiej jakości produkty lecznicze, o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa