Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami R&D realizuje zadania związane ze wszystkimi fazami cyklu życia projektu: począwszy od analizy wykonawczej, poprzez prenominację projektu i późniejszy jego rozwój, aż do efektywnego osiągnięcia założonego celu, którym jest wdrożenie nowego produktu. Rozwijane w Adamedzie preparaty posiadają istotną wartość dodaną, odpowiadając na ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów, czym wyróżniają się na tle innych produktów dostępnych na rynku.

Dział Zarządzania Projektami R&D koordynuje zarówno projekty rozwoju wewnętrznego, realizowane w dwóch lokalizacjach: Pieńkowie i Pabianicach, jak również projekty zewnętrzne, w których wybrane lub wszystkie etapy rozwoju są prowadzone poza strukturami firmy. W DZP realizowane są projekty rozwoju leków (RX/OTC), produktów z kategorii suplementów diety (SD), wyrobów medycznych (WM). Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają projekty dofinansowane, które podlegają dodatkowym restrykcjom i obwarowaniom prawnym.

Do głównych zadań Działu Zarządzania Projektami należy zapewnienie efektywnego przepływu informacji, kontrola harmonogramów oraz budżetów projektowych jak również zarządzanie ryzykiem w projektach.

Pracownicy Działu reagują na ciągłe zmiany, zbierają doświadczenia oraz nieustannie podnoszą swoje kompetencje starając się aby stosowana metodyka zarządzania była dopasowana do potrzeb całego obszaru R&D, umożliwiając najefektywniejsze wykorzystywanie jego potencjału.