Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami R&D realizuje zadania związane ze wszystkimi fazami cyklu życia projektu: począwszy od analizy wykonawczej, poprzez prenominację projektu i późniejszy jego rozwój, aż do efektywnego osiągnięcia założonego celu, którym jest wdrożenie nowego produktu. Rozwijane w Adamedzie preparaty posiadają istotną wartość dodaną, odpowiadając na ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów, czym wyróżniają się na tle innych produktów dostępnych na rynku.

Dział Zarządzania Projektami R&D koordynuje zarówno projekty rozwoju wewnętrznego, realizowane w dwóch lokalizacjach: Pieńkowie i Pabianicach, jak również projekty zewnętrzne, w których wybrane lub wszystkie etapy rozwoju są prowadzone poza strukturami firmy. W DZP realizowane są projekty rozwoju leków (RX/OTC), produktów z kategorii suplementów diety (SD), wyrobów medycznych (WM), kosmetyków, jak również projekty rozwoju substancji czynnych (API). Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają projekty dofinansowane, które podlegają dodatkowym restrykcjom i obwarowaniom prawnym. Dział realizuje także kilkadziesiąt projektów, które mają na celu wprowadzenie dostępnych już preparatów Adamedu na kolejne rynki: obecnych oraz nowopowstających przedstawicielstw zagranicznych.

Do głównych zadań Działu Zarządzania Projektami należy zapewnienie efektywnego przepływu informacji, kontrola harmonogramów oraz budżetów projektowych jak również zarządzanie ryzykiem w projektach. Stałą aktywnością Działu Zarządzania Projektami jest poszukiwanie i utrzymywanie relacji z firmami zewnętrznymi, a także analiza trendów technologicznych oraz nowatorskich badań stanu techniki istotnych dla rozwoju firmy.

Pracownicy Działu reagują na ciągłe zmiany, zbierają doświadczenia oraz nieustannie podnoszą swoje kompetencje starając się aby stosowana metodyka zarządzania była dopasowana do potrzeb całego obszaru R&D, umożliwiając najefektywniejsze wykorzystywanie jego potencjału.