Dział Syntezy Organicznej

Dział Syntezy Organicznej

Dział Syntezy Organicznej uczestniczy w kluczowych projektach wspierających działalność Adamed. Istotną częścią działalności Działu Syntezy Organicznej jest realizacja projektów rozwoju substancji czynnych (API), w których opracowywane są nowe, atrakcyjne ekonomicznie ścieżki syntezy. Dział Syntezy Organicznej uczestniczy także w projektach rozwoju leków realizowanych w Adamed jako wsparcie działów Analityki oraz Formulacji i Technologii dostarczając zarówno najwyższej jakości substancje czynne, a także wzorce zanieczyszczeń do API.

W nowoczesnych laboratoriach prowadzone są intensywne badania w kierunku otrzymania innowacyjnych molekuł – potencjalnych leków o zastosowaniach w obszarze onkologii. Z uwagi na potencjał wynalazczy otrzymywanych wyników w prowadzonych projektach są one chronione w postaci zgłoszeń patentowych.

Dział Syntezy Organicznej dysponuje zapleczem półtechnicznym, które umożliwia przeskalowanie nowo zaprojektowanych, innowacyjnych syntez ze skali laboratoryjnej do skali półtechnicznej, co pozwala na prowadzenie i kontrolę zoptymalizowanych procesów syntetycznych w skali do 1 kg. Prace w DSO prowadzone są zgodnie z ogólnoświatowymi trendami z użyciem nowoczesnych technologii i najnowszych urządzeń. Należą do nich: reaktor przepływowy H-Cube, reaktor mikrofalowy, stacja robocza Easy Max, reaktor przepływowy Flow, a także chromatografy preparatywne flash i HPLC.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Działu wszystkie prace w ramach projektów realizowanych w laboratoriach Działu Syntezy Organicznej są prowadzone zgodnie z najwyższymi ogólnoświatowymi standardami BHP, które podlegają stałej kontroli i udoskonaleniom.

Dział Syntezy Organicznej jest wsparciem merytorycznym dla działów R&D oraz innych działów w Adamed, dostarczając stosowną dokumentację jakościową podlegającą audytom zewnętrznym.