Dział Preformulacji

Dział Preformulacji

Dział Preformulacji zajmuje się badaniem właściwości fizycznych substancji czynnej, substancji pomocniczych i produktów gotowych - niezbędnych do naukowo umotywowanego projektowania dalszych prac formulacyjnych.

Dział dysponuje różnorodnymi metodami badawczymi: skaningową mikroskopią elektronową, mikroskopią optyczną w połączeniu z analizą obrazu, konfokalną mikroskopią ramanowską, XRPD, DSC, TGA, DVS (Dynamiczna sorpcja par), IR, analizą tekstury oraz analizą powierzchni właściwej BET i gęstości rzeczywistej.

Powyższe techniki są wykorzystywane m.in. do badania formy krystalicznej, właściwości mechanicznych, wielkości oraz kształtu cząstek, niezgodności fizycznej, powierzchni właściwej oraz higroskopijności substancji.

Badania prowadzone w Dziale Preformulacji pozwalają uzyskać informacje, mające kluczowy wpływ na przebieg procesu technologicznego i tym samym na stabilność oraz zachowanie się produktu in vivo.

Kreatywność Pracowników Działu umożliwia wykorzystanie nieszablonowego podejścia do planowania testów. Taka strategia pozwala na wnikliwe poznanie właściwości używanych substancji a także odziaływań pomiędzy nimi w gotowym produkcie. Zdobyta w ten sposób wiedza jest niezbędna dla zrozumienia właściwości biofarmaceutycznych rozwijanego produktu i w rezultacie otrzymania najwyższej jakości leku.