Dział Formulacji i Technologii

Dział Formulacji i Technologii

Dział Formulacji i Technologii jest obszarem realizacji technologicznych prac rozwojowych w celu wyboru optymalnych kompozycji i technik produkcji stałych postaci leku. Aktualnie w obszarze są prowadzone również rozwoje postaci płynnych. Strefa laboratoryjna jest nowoczesnym obszarem wyposażonym w linie do mieszania, granulacji suchej, mokrej i w złożu fluidalnym, ekstruzji, peletyzacji, tabletkowania, powlekania i kapsułkowania.

Urządzenia dostępne dla rozwoju laboratoryjnego umożliwiają formulację serii badawczych w skali od kilkunastu do kilkuset gram i są tożsame z liniami skali pilotażowej Pilot Plant, gdzie odbywa się dalsze skalowanie i optymalizacja procesów. Rozpoznane jakościowo produkty i procesy są implementowane na liniach produkcyjnych w zakładach produkcji leków Polfa Pabianice oraz Adamed Pharma w Ksawerowie.

W Dziale rozwijane są nie tylko tradycyjne formy stałych leków: granulaty, proszki, tabletki niepowlekane i powlekane, produkty o zmodyfikowanym uwalnianiu czy kapsułki twarde, lecz przede wszystkim nowoczesne i złożone postaci takie jak tabletki wielowarstwowe czy kapsułki wielodozowe.

Jedna z najnowszych inwestycji w obszarze umożliwia opracowywanie leków w oparciu o innowacyjną technologię Hot Melt Extrusion (HME). Formulacyjne prace badawcze są realizowane w bieżącej współpracy z obszarami preformulacji oraz analityki, rzecznikami patentowymi, technologami produkcji oraz ekspertami klinicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wynikiem współpracy są unikatowe i zaawansowane technologicznie terapie, często produkty złożone z dwóch lub trzech substancji aktywnych, które umożliwiają pacjentom dostęp do nowoczesnych leków o wypracowanej jakości.