Dział Formulacji i Technologii

Dział Formulacji i Technologii

Dział Formulacji i Technologii jest obszarem realizacji technologicznych prac rozwojowych w celu wyboru optymalnych kompozycji i technik produkcji stałych i płynnych postaci leku. Strefa laboratoryjna jest nowoczesnym obszarem wyposażonym w linie do mieszania, granulacji suchej, mokrej i w złożu fluidalnym, ekstruzji, peletyzacji, tabletkowania, powlekania i kapsułkowania.

Urządzenia dostępne dla rozwoju laboratoryjnego umożliwiają formulację serii badawczych w skali od kilkuset gramów do kilku kilogramów i są tożsame z liniami skali pilotażowej Pilot Plant, gdzie odbywa się dalsze skalowanie i optymalizacja procesów. Rozpoznane jakościowo produkty i procesy są implementowane na liniach produkcyjnych w zakładach produkcji leków Adamed Pharma w Pabianicach oraz Ksawerowie.

Formulacyjne prace badawcze są realizowane w bieżącej współpracy z obszarami preformulacji, analityki, syntezy organicznej, z rzecznikami patentowymi, technologami produkcji oraz ekspertami klinicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wynikiem współpracy są unikatowe i zaawansowane technologicznie terapie, często produkty złożone z dwóch lub trzech substancji aktywnych, które umożliwiają pacjentom dostęp do nowoczesnych leków o wypracowanej jakości.

W Dziale rozwijane są nie tylko tradycyjne formy stałych leków: granulaty, proszki, tabletki niepowlekane i powlekane, produkty o zmodyfikowanym uwalnianiu czy kapsułki twarde, lecz przede wszystkim nowoczesne i złożone postaci takie jak tabletki wielowarstwowe czy kapsułki wielodozowe.

Nową platformą badawczą w obszarze jest Laboratorium Respiratory, w którym są prowadzone rozwoje produktów wziewnych. Projekty realizowane są w nowoczesnej strefie technologiczno-analitycznej, wyposażonej w linie dedykowane rozwijanym postaciom (np. kapsułki z proszkiem suchym do inhalacji, dyski) i kompleksową aparaturę analityczną. Zrealizowana inwestycja umożliwia rozwój leków wziewnych w skali od laboratoryjnej do pilotażowej oraz pełną charakterystykę fizykochemiczną i chromatograficzną, zgodnie ze najwyższymi standardami pracy z substancjami HP.