Dział Analityki

Dział Analityki

Dział Analityki jest jednostką o charakterze badawczym, której głównym zadaniem jest realizacja projektów innowacyjnych i produktów gotowych z wartością dodaną w zakresie rozwoju i walidacji nowych metod analitycznych dla końcowych postaci leków, półproduktów, substancji czynnych oraz materiałów wyjściowych.

Zadania Działu Analityki dostosowane są do rozwoju nowoczesnych technologii produktów leczniczych. Dział wykonuje oznaczenia fizykochemiczne, prowadzi badania stabilności, opracowuje metody analityczne i parametry specyfikacyjne dla produktów leczniczych.

Dział Analityki przygotowuje dokumentację analityczną i specyfikacje jakościowe niezbędne w procesie komercjalizacji produktu. Prace wykonywane są zgodnie z najnowszymi wymaganiami EMA, opisanymi wytycznymi ICH oraz monografiami farmakopealnymi (np. Ph. Eur., BP). Do realizacji zadań wykorzystywany jest najnowszej generacji sprzęt analityczny: chromatografy cieczowe (HPLC, UPLC) z detektorami: MS, PDA, ELSD, UV-Vis i RI, chromatografy gazowe (GC/MS/FID), chromatografy jonowe, aparaty do uwalniania, typy wg Ph. Eur. - koszykowy, łopatkowy, z ruchomym cylindrem, przepływowy.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i wykorzystaniu unikatowej aparatury, wprowadzane są zupełnie nowe, pionierskie rozwiązania analityczne. Kreatywność i innowacyjne podejście w trakcie realizacji projektów, w połączeniu ze spełnianiem obowiązujących norm europejskich, umożliwia uzyskiwanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych firmy Adamed na światowych rynkach.