Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych

Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych

Zespół ds. Zwierząt Laboratoryjnych odpowiada za przeprowadzanie prac badawczych mających na celu pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwój kandydatów na leki. Zespół działa zgodnie z krajowymi i europejskimi wytycznymi i dba o utrzymanie wysokich standardów etycznych, higienicznych oraz metodologicznych w wiwarium dla gryzoni. Dbałość o dobrostan zwierząt w myśl zasady 3R i ścisła współpraca z Działem Badawczym, Zespołem Rozwoju Przedklinicznego, a także eksperckimi jednostkami zewnętrznymi pozwalają na precyzyjne wykonywanie badań zapewniające uzyskiwanie wysokiej jakości wyników.

Prace badawcze wykonywane w Zespole bazują na przedklinicznych modelach onkologicznych pozwalających na selekcje kandydatów na innowacyjne leki o działaniu przeciwnowotworowym. Zespół prowadzi badania in vivo pozwalające na określenie profilu farmakokinetycznego (PK) jak i farmakodynamicznego (PD) oraz wstępne badania toksykologiczne. Laboratorium Zespołu dysponuje pomieszczeniami o podwyższonym standardzie higienicznym oraz nowoczesną aparaturą. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się: skaner do pomiaru ksenoprzeszczepów podskórnych 3D TumorImager, In Vivo Imaging System (IVIS) do pomiaru guzów w modelu ortotopowym oraz urządzenia do badania parametrów krwi ProCyte Dx i IDEXX, PointCare V2, MNCHIP. Podnadto zespół dysponuje zestawem aparatury do analizy histopatologicznej - Barwienia Hematoksylina-Eozyna oraz barwienia immunohistochemiczne przy użyciu zestawu firmy Leica (Pocesor tkankowy HistoCore Pearl, stacja do zatapiania HistoCore Arcadia H+C, automatyczny mikrotom rotacyjny RM2255).