Zespół CNS

Zespół CNS

Zespół CNS odpowiada za całokształt prac badawczych realizowanych przez Departament Innowacyjny w obszarze schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (ang. central nervous system, CNS). Do zadań zespołu należy wybór wskazań oraz celów biologicznych, projektowanie nowych cząsteczek chemicznych o potencjale terapeutycznym oraz ich szeroka charakterystyka farmakologiczna in vitro i in vivo.

Oprócz trzonu zespołu, złożonego z pracowników Adamed, zadania te są realizowane przez grupę naukowców współpracujących, będących pracownikami czołowych polskich ośrodków naukowych, w szczególności Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zarówno w oparciu o laboratoria Departamentu Innowacyjnego, jak i ośrodków współpracujących, Zespół ma dostęp do najnowocześniejszych technik badawczych, sięgających od modelowania molekularnego, poprzez syntezę chemiczną i zaawansowane techniki badania oddziaływań z celami biologicznymi, aż po zróżnicowane modele zwierzęce schorzeń neuropsychiatrycznych. Głównym obszarem zainteresowań badawczych Zespołu jest poszukiwanie kandydatów na leki do terapii zaburzeń zachowania towarzyszących otępieniu, przede wszystkim będącego skutkiem choroby Alzheimera.