Pracownia Proteomiki

Pracownia Proteomiki

Głównymi obszarami działania Pracowni są: projektowanie i wdrażanie metod oczyszczania rekombinowanych białek o potencjale terapeutycznym, analityka białek oraz biokoniugatów i ich dokładna charakterystyka. Istotnym obszarem odpowiedzialności Pracowni Proteomiki jest zaangażowanie w badania molekularnych mechanizmów działania i farmakologii cząsteczek w celu przygotowania ich do zaawansowanych etapów rozwoju jako kandydatów na leki.

Pracownia dysponuje sześcioma chromatografami do szybkiej, chromatografii cieczowej białek – FPLC oraz chromatografem HPLC. Dodatkowo do dyspozycji zespołu naukowców są: spektropolarymetr dichroizmu kołowego (CD), BiacoreT200 mierzący zmiany plazmonowego rezonansu powierzchniowego, OktetK2 wykorzystujący interferometrię. Pracownia dysponuje pierwszym w Polsce Spektrofotometrem o zmiennej ścieżce optycznej SoloVPE służącym do precyzyjnych pomiarów wysokich stężeń białek bez konieczności rozcieńczania. Z drobniejszych sprzętów niezbędnych do charakterystyki preparatów białkowych pracownia dysponuje: konduktometrem, osmometrem, aparatem do ogniskowania izoelektrycznego oraz zestawem standardowych spektrofotometrów i aparatów do elektroforezy.