Pracownia Biotechnologii

Pracownia Biotechnologii

Pracownia Biotechnologii zajmuje się rozwojem procesów produkcji białek w ramach innowacyjnych programów badawczych realizowanych przez Adamed. Do zadań wykonywanych w Pracowni Biotechnologii należy optymalizacja następujących etapów wytwarzania białka: projektowanie konstruktów DNA kodujących docelowe cząsteczki, selekcja szczepów bakteryjnych oraz wektorów ekspresyjnych, dobór najlepszych warunków ekspresji oraz skalowanie procesu wytwarzania.

Pracownia zaopatrzona jest w nowoczesną aparaturę pozwalającą na opracowanie wydajnych procesów produkcji kandydatów na leki w bakteryjnych systemach ekspresyjnych. Do dyspozycji załogi pozostają: fermentory New Brunswick o objętości hodowli od 4 do 35 litrów umożliwiające pełną kontrolę procesu z poziomu oprogramowania. Jednocześnie w skali laboratoryjnej w ramach Pracowni zaimplementowano ssacze systemy ekspresyjne na potrzeby produkcji „małych szarż” przeciwciał monoklonalnych i ich fragmentów. Komory laminarne klasy II, odpowiednie inkubatory oraz wytrząsarka Kuhner LT-X (Lab-Therm) umożliwiają prowadzenie hodowli zarówno komórek adherentnych jak i wysoce wydajnych w produkcji białek rekombinowanych komórek zawiesinowych oraz optymalizację całego procesu w skali do kilku litrów.

W ostatnim roku wdrożona została technika Phage Display umożliwiająca selekcję fragmentów przeciwciał i ich zastosowanie w terapii celowanej.