Pracownia Biologii Komórki

Pracownia Biologii Komórki

Hodowle komórek eukariotycznych stały się rutynowym narzędziem wykorzystywanym w protokołach biotechnologicznych i toksykologicznych. Komórki hodowane w odpowiednich warunkach umożliwiają przeprowadzanie badań przesiewowych nowopowstałych molekuł, istotnie zmniejszając liczbę testów na zwierzętach. Na wczesnym etapie rozwoju leku odpowiednio zaplanowane doświadczenia z wykorzystaniem linii komórkowych pozwalają odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących mechanizmu działania, wstępnej aktywności toksycznej czy interakcji z innymi substancjami.

Pracownia Biologii Komórki wykorzystuje szeroki wachlarz modeli oraz technik badawczych. Metodyka badań obejmuje techniki hodowli ponad 100 różnych ustalonych linii komórkowych oraz komórek pierwotnych. Rutynowo stosowane są testy przesiewowe takie jak MTT czy badanie poziomu ATP. W badaniu molekularnego mechanizmu działania cząsteczek zastosowanie znajdują techniki takie jak: qRT-PCR, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna, Luminex, testy aktywności ABC transporterów, migracji komórek, tubulogenezy. W ostatnim roku z sukcesem wdrożono modele CRISPR i stabilne transfekcje.

Pracowania jest wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia pozwalające na pracę w warunkach sterylnych, system banków komórkowych w ciekłym azocie, mikroskopy fluorescencyjne oraz najnowszy mikroskop konfokalny Leica z skanerem rezonansowym i komorą środowiskową, cytometr przepływowy FACS Canto II, Luminex Magpix, LightCycler 480 II oraz wielofunkcyjne czytniki płytkowe.