CSR

Znamy trzy zwycięskie organizacje konkursu "Adamed dla Seniora"

21 września 2017

Zgłoszone inicjatywy dotyczyły wielu różnych dziedzin życia – od tych dotykających problemów społecznych, związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób starszych, po te, których zadaniem było zapewnienie seniorom aktywności w codziennym życiu, poprzez np. zajęcia ruchowe lub plastyczne. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń wyłonienie trzech zwycięzców stanowiło dla jury wyzwanie. Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria, jak: intensywność dotychczasowej działalności, jakość i przejrzystość działań, liczbę beneficjentów, uwzględnienie potrzeb osób starszych, pomysłowość, oryginalność, kreatywność, merytorykę, jakość przygotowania prezentacji w zgłoszeniu konkursowym.

Wśród zwycięskich organizacji znalazły się: 
- IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Warszawie 
- Dom Kultury w Kętach 
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Wyłonienie trzech najlepszych spośród blisko 200 propozycji było trudnym zadaniem, zwłaszcza, że każde ze zgłoszeń było ciekawe i zawierało propozycję działań, mających na celu zwiększenie aktywności osób starszych. Laureaci konkursu wyróżniają się interdyscyplinarnym podejściem do potrzeb seniorów. Założenia zwycięskich projektów są w naszej ocenie odpowiedzią na liczne problemy towarzyszące osobom starszym. Wielu seniorom zależy na tym, by wykorzystywać swój wolny czas możliwie aktywnie i konstruktywnie. Istotne jest, by stwarzać im takie możliwości, które przyczynią się do zwiększenia ich zadowolenia i pozwolą na budowanie relacji i kontakt z innymi ludźmi   –  mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed, organizatora konkursu.

Grupa Adamed odpowiadając na potrzebę aktywizacji osób starszych ogłosiła konkurs „Adamed dla Seniora”. Jego założeniem było wsparcie tych inicjatyw lokalnych, których koncepcja w głównej mierze zakłada zaangażowanie seniorów i stworzenie ciekawego i uwzględniającego ich potrzeby projektu. Zwycięzcy w pełni odpowiedzieli na założenia konkursu.

Projekt zgłoszony przez IFSMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny skupia się na trzech głównych filarach: edukacji, aktywizacji oraz integracji. W jego ramach przygotowane zostaną wykłady skierowane zarówno do seniorów, jak i szerszego grona odbiorców – studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. Spotkania koncentrować się będą na tematyce związanej z ageizmem, zdrowiem publicznym, aktywizacją seniorów oraz komunikacją z pacjentem geriatrycznym. W ramach projektu zorganizowany zostanie również Dzień Seniora IFMSA-Poland, który odbędzie się w co najmniej 10 oddziałach Stowarzyszenia.

Projekt Domu Kultury w Kętach o nazwie „Trening czyni mistrza”, koncentruje się na poprawie motoryki, wydolności oraz umiejętności taktycznych i technicznych osób starszych. Głównym celem jest przygotowanie uczestników do udziału w lokalnych olimpiadach. Dodatkowo dla wszystkich zaangażowanych w projekt seniorów zorganizowane zostaną mini zawody, pozwalające wyłonić najlepszych sportowców. Wśród zaproponowanych uczestnikom dyscyplin znajdą się: bieg kobiet i mężczyzn na 60  i 200 metrów, pływanie, pchnięcie kulą, bule, przełaje rowerowe, tenis stołowy, strzelectwo i łucznictwo oraz sporty zimowe: biegi na nartach, slalom narciarski. Wszyscy zawodnicy objęci zostaną również opieką fizjoterapeutów.

Celem ostatniego zwycięskiego projektu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - „Kazimierz dwóch księżyców” jest stworzenie szlaku literacko-turystycznego dla seniorów, inspirowanego książką „Dwa księżyce” Marii Kuncewiczowej. Szlak przygotowany zostanie we współpracy ze starszymi mieszkańcami Kazimierza Dolnego. Stworzona trasa poddana zostanie konsultacjom społecznym, by w oparciu o uzyskane opinie stworzyć ogólnie dostępny przewodnik.

Szczegółowe informacje o zwycięskich projektach znaleźć można na stronie: www.adamed.com.pl/adamed-dla-seniora/