Wydarzenia

V Europejski Kongres Gospodarczy

16 maja 2013

Podczas sesji z udziałem Macieja Adamkiewicza: "Zarządzanie. Firma na globalnym rynku”, poruszono kwestie związane z ekspansją firm na globalnych rynkach, takie jak wielokulturowość czy też ryzyka związane z inwestowaniem na odległych rynkach i możliwości ich redukcji. Rozpoczynając dyskusję, Prezes Grupy Adamed zauważył, że polskie przedsiębiorstwa wciąż uczą się działalności na globalnym rynku. – Mimo iż tradycja wolnej gospodarki w Polsce sięga zaledwie 24 lat, można śmiało stwierdzić, że idziemy w dobrym kierunkudodał Maciej Adamkiewicz, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że internacjonalizacja jest procesem, w którym nie da się pominąć pewnych etapów.

Prezes Grupy Adamed wziął również udział w sesji: „Recepta na wzrost. Debata menedżerska”, która poświęcona była wyzwaniom stojącym przed polskim biznesem. Uczestnicy tej debaty zastanawiali się, z jakim kryzysem mamy do czynienia: z kryzysem nadprodukcji, czy kryzysem zaufania do obecnego modelu rozwiązań gospodarczych. Zwrócili uwagę, że nadmierny fiskalizm jest jednym z czynników, który może negatywnie wpływać na stabilność przedsiębiorstw. Warto jednak inwestować w ludzi i projekty, które realizują działalność badawczo-rozwojową, przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Z kolei celem debaty pod hasłem: „Innowacyjna Gospodarka Europy”, w której uczestniczył Krzysztof Kurowski, Prezes Zarządu Polfy Pabianice oraz Dyrektor ds. Operacyjnych i R&D Grupy Adamed, było wskazanie barier w rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki oraz wskazanie rozwiązań poprawiających interakcje pomiędzy instytucjami oddziałującymi na rozwój innowacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym oraz w zakresie komercjalizacji wyników prac.

Prezes Kurowski zwrócił uwagę, że kluczowa z punktu widzenia rozwoju innowacyjności jest współpraca na linii biznes – nauka, jednak musi być wspierana przez administrację publiczną i ukierunkowana na rozwój projektów aplikacyjnych – W kontekście perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 konieczne jest dokonanie wyboru, które projekty innowacyjne będziemy w Polsce wspieraćpowiedział Krzysztof Kurowski.

Zapytany z kolei o rolę krajowego przemysłu farmaceutycznego w procesie prac nad nowymi lekami oryginalnymi Prezes Kurowski powiedział: – Jesteśmy przekonani, że możemy być częścią tego wieloetapowego procesu, choćby poprzez wejście w partnerstwo z globalnymi koncernami. Pamiętajmy, że w porównaniu z nakładami na badania mają one stosunkowo niską efektywność w tworzeniu nowej generacji leków. W konsekwencji wiele koncernów zamyka własne działy badawczo-rozwojowe oraz pozyskuje dostęp do nowych molekuł choćby od takich firm, jak Grupa Adamed. To dla nas ogromna szansa na rozwój.

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
7 czerwca 2013
Starsze
Wydarzenia
10 maja 2013