Wydarzenia

Uproszczenia w funduszach UE - debata ekspercka z udziałem Grupy Adamed

10 listopada 2017

Spotkanie było już czwartą debatą dotyczącą funduszy UE zorganizowaną przez Rzeczpospolitą i dotyczyło uproszczeń w procedurach pozyskiwania unijnych funduszy. Uczestniczyli w nim: Marek Kalupa, dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju, Tomasz Wiewióra, kierownik Działu Finansowania Inwestycji w Grupie Adamed, Marzena Chmielewska, dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich w Konfederacji Lewiatan, Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors, i Michał Bak, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Kronospan.

Uczestnicy zgodzili się, że korzystanie z funduszy unijnych jest nieco prostsze obecnie (w latach 2014-2020), niż w poprzednim okresie budżetowym UE (2007-2013), choć wciąż pewne aspekty współpracy wymagają poprawy. Tomasz Wiewióra ocenił, że dla firmy takiej jak Grupa Adamed, która z dofinansowania unijnego korzysta przede wszystkim przy projektach badawczo-rozwojowych, w obecnej perspektywie pozyskiwanie ich jest łatwiejsze, co wiąże się przede wszystkim z lepszą jakością ocen składanych wniosków. Zauważył też, że istotną zmianą w przepisach było wprowadzenie możliwości składania wniosku, który nie uzyskał wsparcia powtórnie w kolejnym miesiącu naboru wniosków w danym roku.

W dalszej części dyskusji Tomasz Wiewióra stwierdził, że przedsiębiorcom ubiegającym się o dofinansowania projektów na badania i rozwój bardzo pomogłoby opracowanie przez rząd jasnych wytycznych dotyczących przestrzegania zasady konkurencyjności. Jego zdaniem zmniejszyłoby to przypadki nieumyślnego wykorzystania pozyskanych funduszy w błędny sposób. Dodał również, że większa przewidywalność we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie grantów na działania innowacyjne, jest tym, czego oczekują przedsiębiorcy.

Na zakończenie debaty Tomasz Wiewióra postulował również zmianę istniejącej regulacji odnośnie ograniczeń dotyczących kosztów zewnętrznych we wnioskach. Mówi ona, że koszty te nie mogą stanowić więcej niż 60 proc. budżetu projektu, co w przypadku firm farmaceutycznych takich jak Grupa Adamed, która musi realizować badania kliniczne u podwykonawców, komplikuje  wprowadzanie na rynek innowacji.

Pełen zapis debaty dostępny jest w formie nagrania wideo na stronie http://www.rp.pl/Eurodotacje-2017/171109117-Uproszczenia-w-funduszach-UE.html.