Nagrody i wyróżnienia

Trzy inicjatywy Grupy Adamed z szansą na prestiżowe wyróżnienie

27 października 2016

Inicjatorem powstania listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kluczowa organizacja pozarządowa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Lista wskaże biznesowe inicjatywy, które najmocniej wpłynęły na interesariuszy lub dokonały w danej społeczności przełomowych zmian i do dziś są wskazywane jako wzór skuteczności i sukcesu.

Do rywalizacji zgłoszono ponad 250 projektów firm z całej Polski. Wszystkie przeszły surową weryfikację ekspertów, a do ostatniego etapu – głosowania internautów – zakwalifikowano jedynie 51 inicjatyw, w tym aż trzy Grupy Adamed.

Prowadzenie naszej działalności w sposób odpowiedzialny jest na stałe wpisane w kulturę korporacyjną Grupy Adamed. Z radością przyjmujemy możliwość uczestnictwa w inicjatywnie FOB, a zakwalifikowanie naszych projektów do II etapu traktujemy jako potwierdzenie jakości podejmowanych przez nas działań z zakresu CSR – mówi Anna Kosińska, Kierownik Projektów CSR.

Uznanie kapituły ekspertów znalazły kampanie społeczne Głęboki Oddech i Odnaleźć siebie oraz flagowy program edukacyjny Fundacji Grupy Adamed – ADAMED SmartUP. Ostateczny głos należy jednak do internautów - do 13 listopada każdy może zagłosować na wybrane przez siebie projekty na stronie: http://glosowanie.odpowiedzialnybiznes.pl/ Ogłoszenie wyników nastąpi 17 listopada na PGE Narodowym podczas 6. Targów CSR.

Program profilaktyczno-edukacyjny Głęboki Oddech znacząco podniósł poziom świadomości społecznej na temat choroby, jaką jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP). Program w czytelny sposób zaprezentował objawy, przyczyny oraz skutki POChP. W trakcie licznych, otwartych spotkań oraz w materiałach informacyjnych eksperci podkreślali konieczności wykonywania badań profilaktycznych prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia.

Celem programu „Odnaleźć Siebie” było zbudowanie pozytywnej atmosfery wokół tematyki psychiatrycznej i ukazanie, że współczesna psychiatria stosuje nowoczesne metody leczenia i jest przyjazna dla pacjenta. Projekt podkreślał znaczenie wczesnego rozpoznania dla pełnego wyleczenia zaburzeń psychicznych. Dzięki tej akcji ponad 25 tys. osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych trafiło do lekarza psychiatry w odpowiednim czasie i otrzymało fachową pomoc, co pozwoliło im wrócić do aktywnego życia w społeczeństwie. W ramach programu przeprowadzono badanie opinii publicznej „Portret Leczenia Psychiatrycznego Oczami Polaków Malowany”, które poruszyło różne aspekty postaw społecznych wobec psychiatrii i osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydano także poradnik edukacyjny „Rozmowa, która nie boli”, stanowiący odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące leczenia psychiatrycznego. W ośmiu największych miastach Polski uruchomiono „Centra Pomocy”, gdzie każdy mógł się zwrócić po bezpłatną poradę specjalisty, psychiatry bądź psychologa. Organizowano też m.in. warsztaty walki ze stresem oraz szkolenia dla psychiatrów.

ADAMED SmartUP  to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
31 października 2016
Starsze
Wydarzenia
24 października 2016