Wydarzenia

Spotkanie PKPP Lewiatan i Banku Światowego

11 lutego 2012

Ze strony Lewiatana spotkaniu przewodniczył Pan Enrico Pavoni – wiceprezydent PKPP Lewiatan oraz prezes Fiata w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PKPP Lewiatan, tacy jak: HSBC, PZU, TPSA, BIOTON, GE, Adamed, Sita Polska, Google oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego.

Po przedstawieniu przez Pana Devana charakteru pracy Banku na świecie i w naszym regionie Europy, uczestnicy spotkania poruszyli szereg tematów dotyczących Polski. Przedstawicieli Banku interesował ogólny klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w tym kontekście wpływ kryzysu finansowego. Przedyskutowano sytuację w polskim sektorze finansowym. Nawiązując do raportu Doing Business wymieniono ogólne uwagi na temat poziomu ciężarów podatkowych i doniosłości stabilności otoczenia regulacyjnego. Te dwa aspekty warunków prowadzenia działalności gospodarczej uczestnicy spotkania zgodnie wskazali jako obszary wymagające pilnej poprawy. Jako dużą barierę prowadzeniu działalności wskazano także opóźnienia w płatnościach i niski poziom egzekucji zobowiązań z umów.
Przedstawiciele firm członkowskich wyrazili opinię, że wpływ kryzysu na Polskę jest umiarkowany, acz odczuwalny. Wskazywali na czynniki uodparniające Polską gospodarkę na turbulencje na rynkach światowych: aktywność polskich przedsiębiorstw, relatywne odizolowanie polskiego sektora finansowego i jego dobrą kondycję oraz amortyzującą rolę własnej waluty.

Ponieważ Pan Devan odpowiada w ramach Banku za rozwój sektora prywatnego i innowacyjność gospodarki chciał poznać również ocenę warunków rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki w Polsce i stan współpracy nauki i przedsiębiorstw. Uczestnicy wskazali na pewne ograniczenia we współpracy z placówkami naukowymi. Wymienili jednak także przykłady pozytywne. Dużą rolę w tej dziedzinie, zdaniem firm członkowskich, odgrywają fundusze unijne.
Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Obie strony wyraziły duże zainteresowanie dalszą współpracą i w wzajemną pomocą w przyszłości.

Źródło: PKPP Lewiatan