CSR

Roadshow ADAMED SmartUP zakończony!

28 listopada 2014

Poprzez cykl spotkań z uczniami z liceów w całej Polsce chcieliśmy dotrzeć do najzdolniejszych młodych ludzi i zachęcić ich do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego programu. ADAMED SmartUP został stworzony przez Fundację Grupy Adamed, aby wspierać rozwój naukowy młodzieży utalentowanej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. A jest o co walczyć, gdyż nagrodą będzie udział w dwutygodniowym innowacyjnym obozie naukowym oraz 10-miesięczna opieka merytoryczna, w postaci konsultacji edukacyjnych. Na najlepszych czekają stypendia naukowe dopasowane do ich indywidualnych potrzeb – tłumaczy Anna Kosińska, Project Manager projektu ADAMED SmartUP.

Każde ze spotkań miało inny charakter, ale wszystkie łączyło jedno – polscy licealiści poważnie myślący o karierze naukowej. Pytań od młodzieży nie było końca. Interesowały ich takie szczegóły jak charakter i forma zagadek, które należy rozwiązać aby przejść przez pierwszy etap rekrutacji do programu czy forma stypendium naukowego dla laureatów. Młodzi ludzie zaskoczyli dużą dojrzałością i determinacją, gdyż spotkania w liceach potwierdziły, że doskonale wiedzą, ile czasu i pracy wymaga osiągnięcie sukcesu. Zdają sobie również sprawę, że szanse na rozwój ich własnych pasji wzrosną, jeśli wezmą udział w takich inicjatywach, jak projekt ADAMED SmartUP.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również rozmowy z naukowcami programu ADAMED SmartUP, którzy uświadomili uczniom jak szerokie perspektywy niesie praca naukowca.
Podczas spotkań wielu z licealistów zauważyło, że praca w nauce nie musi wiązać się jedynie z nocami spędzonymi w laboratoriach i pisaniem publikacji naukowych. Współpracujący z nami wykładowcy tacy jak Monika Koperska czy Damian Sojka udowodnili, że praca naukowa wiąże się z dużą swobodą i różnorodnością, gdyż można łączyć w niej pasje do rozwiązywania problemów chemicznych z aktorstwem czy zamiłowaniem do sztuki. Chcieliśmy pokazać młodzieży, że dla nauki nie ma ograniczeń, że istnieją one jedynie w naszych głowach. – dodała Anna Kosińska.

Termin zgłaszania się do programu stypendialnego upływa 30 listopada br. Wszyscy uczniowie w wieku 15-19 lat, którzy zarejestrują się na stronie www.adamedsmartup.pl, 1. grudnia otrzymają link aktywacyjny do gry typu ARG (ang. alternate reality game). Stanowi ona pierwszy etap rekrutacji do programu stypendialnego.

Szczegółowe informacje o programie ADAMED SmartUP i rekrutacji do programu stypendialnego dostępne są na stronie: www.adamedsmartup.pl.

Nowsze
Wydarzenia
1 grudnia 2014
Starsze
Wydarzenia
27 listopada 2014