CSR

Program Kariera wystartował!

11 marca 2013

Program Kariera przygotowuje studentów i absolwentów uczelni do roli przyszłych liderów biznesu. Jego innowacyjna formuła daje szansę zdobycia doświadczenia u progu kariery zawodowej oraz gwarantuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jego laureaci mają możliwość uczestniczenia w prawdziwym życiu spółek i obserwowania jak podejmowane są strategiczne decyzje w firmach zbudowanych w większości od podstaw, które odniosły ogromny sukces na polskim rynku, przyczyniając się do budowania „polskiej marki”.

Adresatami programu są studenci III roku studiów licencjackich i inżynierskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, III, IV, V roku studiów magisterskich jednolitych oraz absolwenci, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 30. roku życia. Nie jest przy tym ważny kierunek ani tryb studiów.

Szczegółowe informacje: www.programkariera.pl