Wydarzenia

Prezentacja Raportu Polskiej Rady Biznesu

24 lutego 2016

24 lutego 2016 r. w Warszawie Polska Rada Biznesu (PRB) zaprezentowała raport „Wizerunek Przedsiębiorcy”, przygotowany w ramach Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości, którego inicjatorką jest dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed  oraz Wiceprezes PRB.

Wśród prelegentów spotkania znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, zarządu PRB oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Reprezentująca Grupę Adamed, dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, przedstawiła wnioski płynące z raportu oraz główne założenia Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości.

Jako organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców głęboko wierzymy, że trwały wzrost gospodarczy Polski możliwy jest tylko przy udziale rodzimej przedsiębiorczości–powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Jesteśmy także przekonani, że kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki i krytyczne w kontekście grożącej Polsce tzw. „pułapce średniego dochodu” są edukacja najmłodszego pokolenia i budowa etosu przedsiębiorczości.

Nad tym, jak budować etos przedsiębiorczości w Polsce, zastanawiali się prelegenci w czasie debaty eksperckiej.

To od doświadczonych przedsiębiorców powinna płynąć inspiracja i wiedza do młodych ludzi i tych przedsiębiorców, którzy są dopiero na początku swojej drogi biznesowej. To ich aktywność za klika lat zbuduje prawdziwy wizerunek polskiego przedsiębiorcy i da Polsce realną szansę na długofalowy rozwój   – stwierdziła Dyrektor Generalna Grupy Adamed.

Zobacz film z debaty Polskiej Rady Biznesu

O raporcie „Wizerunek Przedsiębiorcy”

Celem raportu, przygotowanego we współpracy z ekspertami z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), jest zaprezentowanie wizerunku polskich przedsiębiorców w świadomości społecznej. Wyniki przeprowadzonych na potrzeby dokumentu badań opinii skonfrontowano z danymi historycznymi i wskazaniami opiniodawców z innych krajów Unii Europejskiej.

Z raportu wynika, że przedsiębiorcy mają raczej dobrą opinie społeczną, a Polacy doceniają ich wkład w narodową gospodarkę. Z drugiej strony wciąż w naszym kraju obserwuje się niedostateczny poziom edukacji z zakresu przedsiębiorczości, a na temat samego obszaru, wciąż funkcjonuje wiele stereotypów.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

O Polskiej Radzie Biznesu

Członkowie  Polskiej  Rady  Biznesu  wierzą, że trwały  i  stabilny  wzrost  gospodarczy Polski  możliwy  jest  tylko  poprzez  rozwój przedsiębiorczości.  Dlatego  od  samego początku  funkcjonowania  Polskiej  Rady Biznesu  w  1992  roku,  głównym  celem  jej członków  jest  konsolidowanie  środowiska biznesowego  w  Polsce,  dbanie  o  jego jak  najlepszy  wizerunek  i  obecność w  debacie  publicznej  najistotniejszych dla  przedsiębiorców  tematów  oraz promowanie  postaw  przedsiębiorczości wśród Polaków. Edukacja, a także stwarzanie warunków  dla  rozwoju  przedsięwzięć lokalnych, ma na celu rozbudzenie w młodych ludziach  energii  i  przedsiębiorczości,  która w  przyszłości  pozwoli  kształtować  polską gospodarkę w oparciu o silny krajowy biznes.

www.prb.pl