CSR

Polskie start-upy ze wsparciem Grupy Adamed

8 marca 2017

W ramach programu Grupa Adamed przez najbliższe trzy miesiące będzie współpracować z tworzącą technologię śledzenia cyklu owulacyjnego firmą Cycle, twórcami symulatora echokardiografii przezprzełykowej – Medical Simulation Technologies, pracującą nad urządzeniem do monitoringu pacjentów z ryzykiem wysięku opłucnowego spółką SensoriumLab oraz przedsiębiorstwem Smart Textiles, które chce opatentować sensor do monitorowania temperatury produktów wrażliwych.

Unikalne wsparcie mentorskie

Każda z tych firm skorzysta ze wsparcia współpracujących lub pracujących w Grupie Adamed mentorów. Podzielą się oni swoją wiedzą ekspercką w zakresie m.in. budowania modeli biznesowych czy tworzenia strategii sprzedażowych i marketingowych, rozwijania produktów, a także wprowadzania ich do obrotu z zachowaniem odpowiednich wymogów technologii diagnostycznych oraz telemedycznych. Ponadto przekażą informacje na temat ochrony własności intelektualnej w obszarze medtech i pomogą nawiązać kontakty z liderami opinii w wybranych dziedzinach terapeutycznych. Rolą Grupy Adamed będzie również asystowanie start-upom w przejściu przez program 24 kroków prof. Bill’a Aulleta, z której to metodyki korzysta MITEF Poland.

Partnerstwo w służbie innowacji

Grupa Adamed jest partnerem strategicznym Ścieżki Zdrowie w programie akceleracyjnym MITEF Poland, realizowanym w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. Celem projektu jest wsparcie innowacyjnych polskich mikro i małych firm, rozwijających unikalne technologie, w przyspieszeniu procesu komercjalizacji proponowanych rozwiązań. Projekt wspierany jest grantem uzyskanym przez MITEF Poland w pilotażowym konkursie Scale Up zrealizowanym w ramach rządowego programu Start In Poland.

Do MITEF zgłosiło się 120 start-upów, m.in. z branży finansowej, energetycznej, life science i surowcowej. Dwadzieścia trzy z nich, wyłonione w drodze eliminacji, przejdzie trzymiesięczny proces akceleracji, a pięć najlepszych wyjedzie na tygodniowy Bootcamp do Massachusetts Institute of Technology w Bostonie.

***

Grupa Adamed – to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1700 osób. Od ponad 16 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

O dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Program akceleracji MITEF Poland 2-3 edycja jest realizowany w ramach pilotażu ScaleUP pn. „Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowany we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej”.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP. 

Wartość dofinansowania: 5,9 mln zł

Beneficjent (operator grantu): Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej, która jest licencjonowanym oddziałem MIT Enterprise Forum Poland w Polsce.