CSR

Obóz naukowy ADAMED SmartUP

13 lipca 2015

Uczestnicy obozu to 50 uzdolnionych młodych osób, które uzyskały najlepsze wyniki w rekrutacji do programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP
i zostały wybrane spośród grona ponad 5500 kandydatów. Od października 2014 r. młodzi pasjonaci nauki wzięli udział w interaktywnej grze rekrutacyjnej, pełnej zagadek, sprawdzili swoją wiedzę w teście naukowym, a także odbyli rozmowy kwalifikacyjne z Radą Naukową Programu, w skład której weszli m.in.: prof. Marek Kulus - Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Michał Fedoryński - Profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Górski - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007 – 2015. Ten wieloetapowy system rekrutacji pozwolił na wyłonienie laureatów programu - wybrana grupa młodych, przyszłych naukowców przebywa właśnie na dwutygodniowym obozie naukowym w Warszawie.

Młodzież bierze udział w zajęciach w czterech grupach tematycznych (chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nanotechnologie), które prowadzą wykładowcy i badacze z najlepszych uczelni i ośrodków akademickich w Polsce i na świecie. Poza bogatym programem naukowym na uczestników czeka szereg atrakcji i wycieczek edukacyjnych, m.in. do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ci młodzi naukowcy odwiedzą również Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Adamed.

Obóz pozwoli również na wyłonienie laureatów nagrody głównej programu ADAMED SmartUP – te osoby zostaną objęte 10-miesięcznym programem mentorskim, przygotowującym do dalszej kariery naukowej. Przy współpracy konsultantów edukacyjnych otrzymają pełen pakiet wsparcia – od pomocy w opracowywaniu aplikacji na studia, przez inspirujące zajęcia na uczelniach, po indywidualne stypendia.

Wszystkim uczestnikom obozu ADAMED SmartUP serdecznie gratulujemy i życzymy wielu naukowych inspiracji i sukcesów.

Zachęcamy do wejścia na stronę programu: www.adamedsmartup.pl oraz na profil projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ADAMEDSmartUP, gdzie znajduje się więcej informacji na temat obozu naukowego ADAMED SmartUP.