Nagrody i wyróżnienia

Nominacja do nagrody dla Grupy Adamed

16 listopada 2012

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego przyznawana jest od 9 lat przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego. Stanowi ona podziękowanie i wyróżnienie dla przedsiębiorców i wynalazców, wnoszących znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budujących pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą. Nominację do nagrody odebrał Krzysztof Kurowski, Prezes Zarządu Polfy Pabianice oraz Dyrektor ds. Operacyjnych i R&D Grupy Adamed, podczas uroczystej Gali, która była jednym z wydarzeń w ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

Krzysztof Kurowski: To bardzo ważne wyróżnienie, z którego jestem dumny. Świadczy ono o  ważnej pozycji Polfy Pabianice i całej Grupy Adamed w województwie łódzkim. Moim pragnieniem, jako Prezesa Zarządu Polfy Pabianice jest podtrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami województwa i jego władzami oraz współtworzenie pozytywnego klimatu wokół regionu. Dziękuję wszystkim pracownikom Polfy Pabianice za ich pracę oraz zaangażowanie w realizację poszczególnych projektów.

Tegoroczne nagrody przyznano w 7 kategoriach: Mikroprzedsiębiorstwo, Małe Przedsiębiorstwo, Średnie Przedsiębiorstwo, Duże Przedsiębiorstwo, Gospodarstwo Rolne, Zielona Gospodarka, Innowacyjność.

Nowsze
Wydarzenia
21 listopada 2012
Starsze
Wydarzenia
14 listopada 2012