CSR

Najbardziej pożądani pracodawcy w Polsce

10 kwietnia 2015

Wyróżnienie dla Grupy Adamed z  rąk Marka Goliszewskiego, Prezesa Business Centre Club oraz Artura Skiby, Prezesa Zarządu Antal  International w Polsce oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia odebrał Tomasz Krzak,  Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Adamed.

Nagrody zostały przyznane w konkursie Najbardziej Pożądani Pracodawcy przez Specjalistów i  Menedżerów w branży farmaceutycznej, prowadzonym przez Business Centre Club, Antal International  oraz Brytyjską Izbę Przemysłowo – Handlową. Osiągnięcia rywalizujących przedsiębiorstw weryfikowane  były na podstawie m.in. takich kryteriów jak: prestiż pracy w danej firmie, kultura organizacyjna, wynagrodzenie, innowacyjność oraz przestrzeganie wartości firmowych. Grupa Adamed weszła do finałowej piątki, ostatecznie zajmując 4 miejsce.

– Ta nagroda stanowi dla Grupy Adamed niezwykle istotne wyróżnienie, gdyż potwierdza słuszność prowadzonych przez nas działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Cieszę się, że z każdym rokiem umacniamy pozytywny wizerunek naszej firmy jako pożądanego pracodawcy - powiedział Tomasz Krzak, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Adamed.

W konkursie udział wzięło kilka tysięcy respondentów. Spośród blisko 4 tys. specjalistów i menedżerów przebadanych przez firmę rekrutacyjną Antal International aż 45 proc. osób jako kluczowy czynnik decydujący o atrakcyjności pracodawcy wskazało właśnie prestiż firmy (to o 3 proc. więcej niż przed rokiem). Na dalszych pozycjach znalazły się takie czynniki jak: zarządzanie i kultura organizacyjna (41 proc.) oraz warunki finansowe (34 proc.).