CSR

Nagrody Narodowego Centrum Nauki rozdane!

10 października 2014

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 października br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Ceremonię poprowadziła Grażyna Torbicka, a nagrody wręczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Jacek Guliński, dyrektor Narodowego Centrum Nauki – prof. Andrzej Jajszczyk, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki – prof. Michał Karoński oraz przedstawiciele fundatorów. W imieniu Grupy Adamed nagrodę wręczył Prezes Zarządu Maciej Adamkiewicz.

W konkursie udział wzięli naukowcy, którzy nie ukończyli 40 roku życia, a zarazem wykazali się znaczącymi osiągnięciami dokonanymi w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, a udokumentowanymi publikacjami afiliowanym w polskiej jednostce naukowej. W 2014 r. Nagrodę Narodowego Centrum Nauki otrzymali profesorowie Janusz Bujnicki (Nauki o Życiu), Michał Horodecki (Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz Marcin Miłkowski (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce).

Nowsze
Wydarzenia
13 października 2014
Starsze
Wydarzenia
10 października 2014