Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Sustainable Economy Awards dla dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz

25 listopada 2019

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny oraz Wiceprezes Zarządu firmy Adamed, Prezes Zarządu Fundacji Adamed otrzymała nagrodę specjalną w ramach konkursu „Sustainable Economy Awards”.

Kapituła Konkursowa postanowiła nagrodzić dr n. med. Małgorzatę Adamkiewicz m.in. za promocję rozwoju gospodarki poprzez innowacje i za nacisk na realizację działań zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi, a także za wspieranie działalności oświatowej i popularyzację nauk ścisłych w ramach programu ADAMED SmartUP. Docenione zostały wybitne osiągnięcia w działalności charytatywnej, oraz fakt, iż podejmowane przez nagrodzoną przedsięwzięcia CSR dotyczą nie tylko lokalnych społeczności, ale mają również zasięg ogólnopolski.

- W Adamedzie od zawsze staramy się by Polacy mieli stały dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych leków, by polska gospodarka stawała się coraz bardziej innowacyjna, by polscy Seniorzy byli zdrowsi, a zdolna młodzież miała szansę na rozwój dzięki naszemu programowi ADAMED SmartUP. – powiedziała Katarzyna Dubno – Członek Zarządu Fundacji Adamed, która w imieniu dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz odebrała statuetkę.

Uroczyste wyłonienie laureatów miało miejsce podczas gali wieńczącej „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 27 listopada w warszawskim hotelu Sheraton. Wyróżnienie jest przyznawane podmiotom i osobom wdrażającym idee odpowiedzialnego rozwoju, promującym postawę proekologiczną oraz wyróżniającym się działaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem konkursu jest Executive Club – organizacja zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących przeszło dwieście najważniejszych polskich i międzynarodowych spółek.

Gospodarka, środowisko i wsparcie nauki

Poszukiwania innowacyjnych leków Adamed rozpoczął już w 2001 roku jako pierwsza polska firma farmaceutyczna. Dotychczas przeznaczył już ponad 1,5 mld zł na inwestycje oraz badania i rozwój. Pieniądze te przynoszą korzyści polskiej gospodarce, podnosząc poziom jej innowacyjności.

Adamed od lat koncentruje się także na wdrażaniu rozwiązań chroniących środowisko zarówno w obszarze produkcji, jak i w pozostałej aktywności biznesowej. Przykładem tego jest działający program „zero strat” w zakresie gospodarki odpadami, wpisujący się w trend gospodarki obiegu zamkniętego. W ciągu ostatnich czterech lat Adamed zmniejszył zużycie energii cieplnej o 37 procent, a elektrycznej o 7 procent. Ilość ścieków została ograniczona o 30 procent, a emisja CO2 o 22 procent, ograniczono produkcję odpadów i aż 82 procent z nich oddawanych jest do recyclingu. W tym roku Adamed rozpoczął także wymianę wszystkich samochodów na niskoemisyjne, hybrydowe.

Troszcząc się także o rozwój polskiej młodzieży, poprzez Fundację Adamed, 2014 roku firma zainicjowała program ADAMED SmartUP, który wyłania i wspiera najbardziej utalentowanych młodych ludzi. Pięć lat programu to ponad 37 tys. zarejestrowanych osób, 250 uczestników wakacyjnych obozów naukowych, 50 laureatów nagrody głównej oraz 12 stypendystów programu.

Nowsze
Rozwój i innowacje
29 listopada 2019
Starsze
Wydarzenia
25 listopada 2019