Komunikaty

Marcin Kołaczkowski z nominacją profesorską

4 marca 2020

Marcin Kołaczkowski, wieloletni Współpracownik Adamedu, otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.

4 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.  Wśród łącznie 76 nominacji, 34 z nich to nominacje profesorskie z tytułu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wśród nominowanych znalazł się Współpracownik Adamedu - Marcin Kołaczkowski, pełniący w Departamencie Innowacyjnym funkcję Wiodącego Naukowca w obszarze chorób ośrodkowego układu nerwowego.

To jest piękny moment, niesamowita chwila w życiu człowieka, który zdecydował się wybrać jako swoją profesję poznawanie świata, odkrywanie świata, przełamywanie barier, zmienianie reguł czyli naukę – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Marcin Kołaczkowski ukończył studia farmaceutyczne w 2001 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum i podjął pracę w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJCM. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym UJCM. W tym samym roku rozpoczął również pracę w Dziale Badań i Rozwoju firmy Adamed, będąc odpowiedzialnym za projekty innowacyjne w tematyce ośrodkowego układu nerwowego. Pracę tę kontynuuje do dziś, aktualnie na stanowisku naukowca wiodącego. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w roku 2017 stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w roku 2019 tytuł profesora. Od 2016 roku pełni również funkcję prodziekana WF ds. strategii i rozwoju, a od 2019 roku kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków UJCM.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół racjonalnego projektowania substancji biologicznie aktywnych – kandydatów na leki, szczególnie w obszarze ośrodkowego układu nerwowego. Od 2007 roku kieruje projektami drug discovery, realizowanymi we współpracy naukowo-przemysłowej. Jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zdobywcą nagrody naukowej ministra zdrowia oraz odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi za wkład we współpracę nauki z przemysłem. Jego dorobek naukowy obejmuje 8 patentów oraz ponad 70 publikacji.

Nowsze
CSR
12 marca 2020
Starsze
Nagrody i wyróżnienia
20 stycznia 2020