CSR

Liderów innowacji trzeba poszukiwać już w szkole

18 grudnia 2014

– Powinniśmy wspierać rozwój utalentowanych młodych ludzi. To właśnie talenty tworzą wartości, które umożliwiają wygenerowanie stałych przewag konkurencyjnych. Dlatego należy umożliwić młodym, przyszłym liderom jak najwcześniejszy kontakt z uczelniami i współpracę z biznesem, tak aby w dłuższej perspektywie czasowej ich pomysły i idee przyczyniły się do rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed.