Komunikaty

Koronawirus - działania prewencyjne Adamed Pharma

12 marca 2020

W głębokim poczuciu troski i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, naszych Współpracowników i ich rodzin a także wszystkich Polaków wprowadziliśmy w naszej firmie działania prewencyjne, których celem jest niedopuszczenie do  pojawienia się koronawirusa w naszym najbliższym otoczeniu.

Zarząd ADAMED Pharma podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji wizyt przedstawicieli medycznych w placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce. Wszystkim Współpracownikom, którzy mają możliwość wykonywania pracy zdalnie, rekomenduje się pracę na zasadach Home Office, a wszystkie spotkania biznesowe mają odbywać się w trybie online.

Jednocześnie prowadzimy wśród naszych Współpracowników szeroko zakrojoną akcję edukacyjną w zakresie zasad, których przestrzeganie może ustrzec przed zakażeniem się koronawirusem.