Rozwój i innowacje

Kadra naukowa stymuluje innowacyjność

13 grudnia 2013

W poszukiwaniu zatrudnienia ekonomiści, prawnicy czy inżynierowie coraz częściej wybierają życie i pracę za granicą. To sprawia, że mimo wysokich nakładów ponoszonych przez państwo na edukację, Polskę ostatecznie opuściło dotychczas blisko 400 tys. wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W rozmowie dla tygodnika Wprost dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed, omawia m.in. sposoby odwrócenia emigracyjnego trendu kadry naukowej oraz czynniki wspierające rozwój polskiej myśli innowacyjnej. W jej opinii ze względu na dobrą sytuację mimo ostatniego kryzysu gospodarczego, potencjał inwestycyjny oraz wysoki poziom rozwoju działalności R&D, Polska staje się atrakcyjnym miejscem pracy dla specjalistów z wysokimi kwalifikacjami.

"Dostrzegając znaczny potencjał współpracy ze środowiskiem akademickim, polskie firmy coraz częściej wspierają indywidualną aktywność naukową zatrudnionych osób. Optymalnie byłoby więc, gdybyśmy dążyli do odwrócenia tego trendu, czyli by polscy naukowcy zdobywali wiedzę i doświadczenie w zagranicznych ośrodkach akademickich, a następnie wracali do kraju i tu realizowali się zawodowo”mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed. Jak dodała, by rozwój myśli innowacyjnej był możliwy, należy dodatkowo wspierać indywidualny rozwój kompetencji współpracowników, m.in. umożliwiając im zdobywanie kolejnych stopni naukowych oraz udostępniając atrakcyjne kursy, szkolenia czy projekty specjalne, takie jak Adamed University.

Pełny tekst artykułu do pobrania
WPROST – Kadra naukowa stymuluje innowacyjność

Starsze
Nagrody i wyróżnienia
18 listopada 2013