Rozwój i innowacje

Innowacje a przemysł kosmetyczny

15 października 2012

Wydarzenie to stało się pretekstem do przeprowadzenia merytorycznej debaty na temat przyszłości przemysłu kosmetycznego. Uczestnicy spotkania zdecydowali, że innowacje są receptą na najważniejsze wyzwania rynkowe, które w najbliższym czasie stoją przed branżą. Specjalną debatę poświęconą roli innowacji w przemyśle kosmetycznym, poprowadził Roman Młodkowski, redaktor naczelny telewizji TVN CNBC. W debacie wziął udział Łukasz Kalinowski, szef działalności innowacyjnej w Grupie Adamed, który podzielił się ze zgromadzonymi wiedzą i doświadczeniem związanym z rozwojem innowacyjnych projektów w sektorze biofarmaceutycznym. W spotkaniu udział wzięli również m.in.: prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej, dr Nadav (Ken) Kennan z Quo Vadis LLC, Piotr Zapadała, Departament Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki oraz przedstawiciele firm: Henryk Orfinger (Dr Irena Eris S.A.), Jean Charles Bondy (L’Oreal Polska), Leszek Łosiński (OCEANIC S.A.), Magdalena Burnat-Mikosz (Deloitte Polska).

Uczestnicy panelu podkreślali podobieństwa i różnice w tworzeniu innowacyjnego produktu kosmetycznego i farmaceutycznego. Jak stwierdził Łukasz Kalinowski, szef działalności innowacyjnej w Grupie Adamed: Innowacje biofarmaceutyczne będące dziełem polskich naukowców, by trafić na krajowy rynek przechodzą tzw. centralną procedurę rejestracyjną w Europejskiej Agencji Leków EMA, co już na etapie prac rozwojowych wystawia je na międzynarodową konkurencję. Różny jest także sam proces rozwoju produktu czy jego cykl życia. To co łączy obie branże to z całą pewnością warunki jakie należy stworzyć naukowcom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, by te przyniosły pożądany efekt. W Grupie Adamed działalność innowacyjna realizowana jest przez zespół o wysokiej efektywności (High-Performance Team), charakteryzujący się płaską strukturą, minimum formalizmu oraz silnym zorientowaniem na cel. Członkowie zespołu posiadają różne, często uzupełniające się kompetencje, dające im możliwość pełnienia w zespole różnych ról. Premiuje się ponadto otwartość komunikacji oraz inicjatywę. Taka konstrukcja zespołu uwalnia jego kreatywność, podnosi efektywność pracy i często decyduje o sukcesie projektu innowacyjnego.

Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego omawiali wyzwania jakie na biznes nakłada konieczność ochrony środowiska naturalnego. Rozważali również możliwość praktycznej aplikacji pojęcia zrównoważony rozwój w branży kosmetycznej. Całe wydarzenie uświetniło wręczenie nagród specjalnych gościom oraz koncert Marcina Spennera.

Nowsze
Wydarzenia
16 października 2012
Starsze
Wydarzenia
12 października 2012