CSR

Grupa Adamed ze wsparciem dla startupów

19 stycznia 2017

Grupa Adamed jako partner strategiczny Ścieżki Zdrowie przeprowadziła w swojej siedzibie rozmowy kwalifikacyjne ze startupami kandydującymi do programu akceleracyjnego współrealizowanego z  PKO BP, PGNiG, KGHM oraz Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej. Wstępnie zakłada się, że w ramach każdej ścieżki wyłonionych zostanie 5 innowatorów, których poznamy już 23.01. Zespoły, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy, były weryfikowane na podstawie oceny aplikacji uczestników ocenianych przez polskich, także z Grupy Adamed, i zagranicznych ekspertów.  

Uczestnicy otrzymają od Grupy Adamed przede wszystkim wsparcie merytoryczne specjalistów dziedzinowych firmy oraz Silvermedia (rozwiązania dla telemedycyny), profesjonalne oceny możliwości wdrożenia rynkowego czy wsparcie komercjalizacji. Ponadto oferowana jest możliwość weryfikacji technologii w oparciu o infrastrukturę B+R i ekspertów Grupy, testy pilotażowe rozwiązań e-health na certyfikowanej platformie telemedycznej,  ocena możliwości wdrożenia rynkowego, doradztwo w zakresie jego optymalnej ścieżki, weryfikacja zapotrzebowania rynkowego na produkt lub usługę, wsparcie w budowie modelu biznesowego oraz strategii sprzedażowo-marketingowej, a także możliwość finansowania przedsięwzięcia lub wsparcie w znalezieniu inwestora.

Młode, innowacyjne, mikro- i małe przedsiębiorstwa, które będą brać udział w akceleracji nie tylko otrzymują szansę współpracy z rynkowymi gigantami i przejścia akceleracji zgodnie z modelem zaczerpniętym z Massachusetts Institute of Technology (MIT), czyli dostęp do unikalnego know-how, laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, ale także dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie nawet 200 tysięcy złotych. Projekt wspierany jest grantem uzyskanym przez MITEF w pilotażowym konkursie Scale Up zrealizowanym w ramach rządowego programu Start In Poland.