Wydarzenia

Grupa Adamed wspiera XV Konferencję PTFE

15 grudnia 2017

Warsztaty edukacyjne koncentrowały się na roli analiz refundacyjnej praktyki decyzyjnej, ekstrapolacji danych klinicznych oraz praktycznych przykładach refundacji leków. Pierwszy dzień konferencji był dniem otwartym. Wykłady rozpoczęły się o godzinie 12:00 od prelekcji na temat wyceny leków w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Następnie podczas dyskusji z przedstawicielami krajów Europy Środkowej, poruszono kwestię racjonalnej polityki lekowej w obydwu regionach. Specjaliści nakreślili wyzwania stojące przed Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wytyczne dla postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Drugiego dnia uczestnicy poznali aktualne wyzwania technologiczne dotyczące urządzeń medycznych oraz wymogi do kryteriów jakościowych wyrobów medycznych. Dotknięto również tematu znaczenia istotnych klinicznie i surogatowych punktów końcowych w ocenie efektywności klinicznej technologii lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych wskazań onkologicznych.

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne (PTFe) jest oddziałem krajowym organizacji International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Działa od 2000 roku i skupia ekonomistów, lekarzy, farmaceutów oraz innych naukowców i ekspertów z pogranicza medycyny i ekonomii.