Wydarzenia

Grupa Adamed uczestnikiem debaty Konfederacji Lewiatan

26 stycznia 2016

Kluczowym punktem spotkania było przekazanie Wicepremierowi tzw. „Białej Księgi Inwestycji”, której celem jest zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce oraz poprawa ich efektywności poprzez ograniczanie ryzyk, likwidację barier prawnych, a także zachęcenie przedsiębiorców do inwestycji. Dokument zawiera 11 rekomendacji, wśród których znajdują się m.in. wprowadzenie narzędzi wspierania inwestycji w B+R, zwiększenie efektywności procedur zamówień publicznych, poprawa jakości i przejrzystości procesu stanowienia prawa, stworzenie systemu wsparcia dla startupów, efektywne inwestowanie środków europejskich czy promocja eksportu.

Minister Morawiecki, zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy powstanie specjalna ustawa proinwestycyjna. Ponadto zobowiązał się do zwiększenia nakładów na badania i rozwój z 0,8% PKB do 1,7-2%, w ciągu 6-7 lat. Jak tłumaczył, kapitał do realizacji tego celu ma być pozyskiwany ze wszystkich dostępnych źródeł. Dodał również, że chciałby, aby w funduszach unijnych znalazło się, nie 3%, jak do tej pory, ale 15-20% programów zdrowotnych.

W panelu ekspertów wystąpiła dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz. Jej zdaniem inwestycje w innowacje są jednym z kluczowych filarów rozwoju. Dzięki nim krajowe firmy mają szansę na globalizację oraz osiągnięcie stabilnego wzrostu. - Aby tak się stało nasz kraj powinien sukcesywnie zwiększać nakłady na badania i rozwój, tak aby można było osiągnąć założenia Strategii Lizbońskiej, według których poziom nakładów na B+R w 2020 r. powinien stanowić 3% PKB – dodała Małgorzata Adamkiewicz.

Minister Morawiecki poruszył także kwestię pozostałych filarów rozwoju. Oprócz inwestycji w innowacje, są nimi: reindustrializacja, ułatwienia proceduralne dla biznesu, dostępność kapitału oraz promocja ekspansji zagranicznej.

„Biała Księga Inwestycji” jest dostępna na stronie internetowej: www.konfederacjalewiatan.pl