CSR

Grupa Adamed publikuje raport CSR

2 lutego 2017

Przemysł farmaceutyczny to przemysł wysokich technologii, mający kluczowe znaczenie dla innowacyjności całej gospodarki. W raporcie prezentujemy dowody na to, że rozwój naszej branży może odbywać się w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem interesów społecznych, ochrony środowiska, a także relacji z różnymi grupami interesariuszy – podkreśla dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed.

Przygotowany dokument to nie tylko szczegółowa relacja z odpowiedzialnych społecznie działań podjętych w 2015 roku, ale również swoisty „raport otwarcia” podsumowujący dobre praktyki z lat poprzednich. Zaprezentowanych zostało m.in. wiele kampanii społecznych prowadzonych przez Grupę Adamed, program naukowo-edukacyjny ADAMED SmartUP oraz oferowane dla Współpracowników Grupy kompleksowe programy rozwoju.

Niedawno obchodziliśmy jubileusz 30-lecia Adamedu. Od samego początku rozwijamy się z poczuciem odpowiedzialności wobec społeczeństwa. W raporcie pokazujemy, że CSR jest dla nas elementem długofalowej strategii – traktujemy go jako moralne zobowiązanie i konieczność wynikającą z prowadzonej działalności biznesowej – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w Grupie Adamed.

Raport został przygotowany zgodnie z uznanymi wytycznymi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Pozafinansowej GRI G.4. i został poddany niezależnej weryfikacji firmy zewnętrznej.

Aby jak najlepiej poznać naszych interesariuszy zewnętrznych i ich oczekiwania względem Raportu, przed opracowaniem jego struktury przeprowadziliśmy sesję dialogową, na którą zaproszono m.in. przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pacjenckich, lekarzy, dostawców i organizacji społecznych – podkreśla Anna Kosińska,  Kierownik Projektów CSR w Grupie Adamed.

Raport dostępny jest w Internecie na stronie http://www.adamed.com.pl/pl/odpowiedzialnosc-spoleczna