Wydarzenia

Grupa ADAMED na zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

14 października 2017

Celem działania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego jest wsparcie rozwoju neurologii oraz związanych z nią dziedzin nauki, prezentowanie osiągnięć polskich naukowców w kraju i za granicą, szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego, czy współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej. Dodatkowo Towarzystwo we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność wydawniczą oraz odpowiada za opracowanie i wydawanie opinii w kwestiach naukowych.

Główną ideą organizowanych przez Towarzystwo zjazdów jest prezentacja najnowszych wyników badań i osiągnięć naukowych polskich ośrodków oraz wzajemna wymiana doświadczeń specjalistów z Polski i z zagranicy. W tegorocznej edycji wśród zagranicznych wykładowców znaleźli się: prof. Peter Riecmann - członek Królewskiego Kolegium Lekarzy i Chirurgów Kanady, czy prof. Günther Deuschl - przewodniczący European Academy of Neurology. Grupa Adamed została partnerem trzech sesji: „Co z czym w epileptologii?” - poprowadzonej przez dr hab. n. med. Barbarę Błaszczyk, prof. nadzw., „Licencja na leczenie” - poprowadzonej przez Marcina Prokopa, w której uczestniczyli: dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn, prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak oraz sesji „Głód jakościowy, problem polskich seniorów” poprowadzonej przez dr n. med. Alicję Klich-Rączka.

Wzorem lat poprzednich, podczas inauguracji wydarzenia przyznane zostały nagrody imienia Babińskiego, Jakimowicza i nagroda „Prezydencka”. W tym roku po raz kolejny zorganizowano sesję „Neurologia i sztuka”, a po raz pierwszy „Historia neurologii”. Poza licznymi wykładami, uczestnicy zjazdu mogli skorzystać z aż 25 propozycji warsztatów dotyczących licznych tematów, jak np. choroby naczyniowe mózgu, stwardnienie rozsiane i choroby autoimmunologiczne, bole głowy i inne zespoły bólowe czy nowotwory układu nerwowego.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odbywają się raz na trzy lata.

Relacja video z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: www.ptneuro.pl.