Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed kolejny raz z tytułem Solidny Pracodawca

30 listopada 2016

Realizacja misji Grupy Adamed jaką jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny jest możliwa dzięki tworzeniu przyjaznego i angażującego środowiska pracy, które opiera się na wartościach oraz wspólnym dbaniu o poziom zaangażowania i energii wszystkich Współpracowników.

Grupa zapewnia najwyższe standardy dotyczące przepisów prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferuje Współpracownikom dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i technologii oraz możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi.

Uznanie w oczach jury konkursu Solidny Pracodawca Roku 2016 wzbudziła prowadzone w Grupie Adamed systemowe działania poszerzające kompetencje i umiejętności Współpracowników. Kształcenie i rozwój od zawsze traktowane są w Grupie Adamed jako inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów firmy.

Współpracownicy Grupy mogą zdobywać kolejne stopnie naukowe opierając się na prowadzonych na co dzień badaniach nad innowacyjnymi terapiami, które są realizowane we własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Adamed – dotychczas powstało dzięki temu pięć doktoratów, a kolejne cztery są w toku. W tym celu uczestnicy mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu i bogatego zaplecza technologicznego, jak również dostępu do światowej klasy ekspertów i specjalistów.

Osoby zainteresowane dalszym rozwojem mogą także skorzystać z dofinansowania do nauki języków obcych, studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych  Na szczególną uwagę zasługuje szereg wewnętrznych szkoleń interpersonalnych, produktowych czy kompetencyjnych. Ich forma, zakres oraz cel budowane są przez Centrum Ekspertyz, odpowiadające w ramach struktur HR za rozwój i zaangażowanie Współpracowników.

Plan szkoleń oferowanych pracownikom oraz ich zakres są budowane w oparciu o Analizy Potrzeb Szkoleniowych oraz strategię personalną Grupy Adamed.

Konsekwentnie prowadzona polityka personalna wpływa korzystnie na całą organizację. Obecnie Grupa Adamed zatrudnia 1600 osób, a duża część zespołu związana jest z jej strukturami od wielu lat. Przykładowo, w obszarze badań i rozwoju średnia długość zatrudnienia wynosi 8 lat, w obszarze finansów, wsparcia biznesu i operacyjnym – odpowiednio 10, 12 i 16 lat. Z kolei menedżerowie z obszaru sprzedaży związani są z firmą nawet 10 lat.

O konkursie

Konkurs Solidny Pracodawca Roku ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Konkurs prowadzony jest na łamach dzienników: Rzeczpospolita – „Rzecz o Biznesie” i Gazeta Wyborcza – „Strony Rynku”, a także w Monitorze Gospodarczym emitowanym w pasmach TV Polsat.